Tabita, verge 25 octubre.
TaciÓ, diaca i mÓrtir 16 marš.
TaciÓ, mÓrtir 24 agost.
TaciÓ, mÓrtir 12 setembre.
Taciˇ, mÓrtir 24 agost.
Taciana, mÓrtir 12 gener.
Tadeu, ap˛stol (=Judas) 28 octubre.
Tal, mÓrtir 11 marš.
Taleleu, mÓrtir 20 maig.
Talmac, monjo 16 febrer.
Tamar, mÓrtir 1 setembre.
Tamel. mÓrtir 4 setembre.
Tancˇ, bisbe 16 febrer.
Tarac, mÓrtir 11 octubre.
TarÓria o Teresa de Nola: 29 febrer.
Tarasi, bisbe 25 febrer.
Tarbula, mÓrtir 22 abril.
Tarcisi, mÓrtir 31 gener.
Tarcisi, mÓrtir 15 agost.
TÓrsila, verge 24 desembre.
Tata, mÓrtir 25 setembre.
Tatiana, verge i mÓrtir 12 gener.
TatvÝ, bisbe 30 juliol.
Tauri, bisbe 11 agost.
Tauriˇ, mÓrtir 7 novembre.
Tea, mÓrtir 19 desembre.
Tecla, mÓrtir 26 marš.
Tecla, mÓrtir 19 agost.
Tecla, verge 30 agost.
Tecla, verge i mÓrtir 3 setembre.
Tecla, verge i mÓrtir 23 setembre.
Tecla, verge i abadessa 15 octubre.
Tecusa, verge i mÓrtir 18 maig.
TelŔmac, monjo 16 febrer.
Telesfor, papa i mÓrtir 4 abril.
Telm, prevere i mÓrtir (=Pere GonzÓlez) 14 abril.
Teobald, prevere i ermitÓ 30 juny.
Teobald, monjo 1 juliol.
Teobald, abat 8 juliol.
Teobald, monjo 18 octubre.
Teobard, monjo 16 gener.
Teoctistes, verge 10 novembre.
Teodard, bisbe 1 maig.
Teodard (beat), monjo 1 setembre.
Teodard, bisbe i mÓrtir 10 setembre.
Teodemari, monjo 14 gener.
Teodequilda, abadessa 10 octubre.
Teoderic, prevere 1 juliol.
Teodomir: 25 juliol.
Teodor, monjo 7 gener.
Teodor, mÓrtir 7 febrer.
Teodor, mÓrtir 17 marš.
Teodor, bisbe i mÓrtir 26 marš.
Teodor, mÓrtir 15 abril.
Teodor Triquinas: 20 abril.
Teodor, bisbe 22 abril.
Teodor, abat 27 abril.
Teodor, bisbe 5 maig.
Teodor, bisbe 20 maig.
Teodor, bisbe 4 juliol.
Teodor, mÓrtir 29 juliol.
Teodor, mÓrtir 2 setembre.
Teodor, mÓrtir 4 setembre.
Teodor, mÓrtir 5 setembre.
Teodor, mÓrtir 15 setembre.
Teodor, bisbe 19 setembre.
Teodor, mÓrtir 20 setembre.
Teodor, prevere i mÓrtir 23 octubre.
Teodor, abat 29 octubre.
Teodor, soldat i mÓrtir 9 novembre.
Teodor X, Estudita i abat 11 novembre.
Teodor, bisbe i mÓrtir 26 novembre.
Teodor, mÓrtir 7 desembre.
Teodor, mÓrtir 14 desembre.
Teodor, mÓrtir 15 desembre.
Teodor, confessor 26 desembre.
Teodor, monjo i mÓrtir 27 desembre.
Teodora, mÓrtir 13 marš.
Teodora, mÓrtir 1 abril.
Teodora, verge i mÓrtir 28 abril.
Teodora, verge i mÓrtir 7 maig.
Teodora, penitent 11 setembre.
Teodora: 17 setembre.
Teodoric, bisbe 27 gener.
Teodoric, abat 4 febrer.
Teodoric d'Emden, mÓrtir 9 juliol.
Teodoric, abat 1 agost.
Teodoric (beat), abat 24 agost.
Teodoric (beat), abat 10 desembre.
Teodosi Cenobiarca, abat 11 gener.
Teodosi, mÓrtir 26 marš.
Teodosi, bisbe 17 juliol.
Teodosi, soldat i mÓrtir 25 octubre.
Teod˛sia, mÓrtir 20 marš.
Teod˛sia, mÓrtir 23 marš.
Teod˛sia, verge i mßrtir 2 abril.
Teodˇsia, mÓrtir 29 maig.
Teodot, mÓrtir 4 gener.
Teodot, bisbe 6 maig.
Teodot, mÓrtir 18 maig.
Teodot, mÓrtir 5 juliol.
Teodot, confessor 31 agost.
Teodot, bisbe 2 novembre.
Teodot, mÓrtir 14 novembre.
Teodota, mÓrtir 17 juliol.
Teodota, mÓrtir 2 agost.
Te˛dul, mÓrtir 17 febrer.
Te˛dul, prevere 23 marš.
Te˛dul, mÓrtir 31 marš.
Te˛dul, lector i mÓrtir 4 abril.
Te˛dul, mÓrtir 2 maig.
Te˛dul, prevere i mÓrtir 3 maig.
Te˛dul, mÓrtir 18 juny
Teˇdul, mÓrtir 26 juliol, 25 agost i 8 desembre.
Te˛dul, mÓrtir 12 setembre.
Te˛dul, mÓrtir 23 desembre.
Teodulf, bisbe 24 juny.
Te˛fanes, monjo 12 marš.
Te˛fanes, confessor 4 desembre.
Te˛fanes, bisbe 27 desembre.
Te˛fil, diaca i mÓrtir 8 gener.
Te˛fil, mÓrtir 6 febrer.
Te˛fil, mÓrtir 28 febrer.
Te˛fil, bisbe 5 marš.
Te˛fil, bisbe 7 marš.
Te˛fil, bisbe 27 abril.
Te˛fil,pretor i mÓrtir 22 juliol.
Te˛fil, mÓrtir 23 juliol.
Te˛fil, mÓrtir 8 setembre.
Te˛fil, monjo 2 octubre.
Te˛fil, bisbe 13 octubre.
Te˛fil de Curte, prevere 30 octubre.
Te˛fil, mÓrtir 3 novembre.
Te˛fil, soldat i mÓrtir 20 desembre.
Te˛fila, verge i mÓrtir 28 desembre.
Teofrid, abat 19 octubre.
Te˛genes, mÓrtir 3 gener.
Te˛genes, bisbe i mÓrtir 26 gener.
Teogoni, mÓrtir 21 agost.
Teomedes, mÓrtir 26 maig.
Teonas, mÓrtir 3 gener.
Teonas, mÓrtir 20 abril.
Teonas, bisbe 23 agost.
Teonest, bisbe i mÓrtir 30 octubre.
Te˛nilĚla, mÓrtir 23 agost.
Teopent, mÓrtir 3 gener.
Teopisi, mÓrtir 20 setembre.
Teopistes, mÓrtir 20 setembre.
Teopomp, mÓrtir 21 maig.
Teoprepius, mÓrtir 27 marš.
TeorÝtgida, verge 22 gener.
Te˛tic, mÓrtir 8 marš.
Te˛tim, bisbe 20 abril.
Te˛tim, mÓrtir 5 novembre.
Te˛tim, mÓrtir 18 desembre.
Te˛tim, mÓrtir 24 desembre.
Terš: 6 desembre.
Terenci, mÓrtir 10 abril.
Terenci, bisbe i mÓrtir 21 juny.
Terenci, mÓrtir 27 setembre.
Terenciß, bisbe i mÓrtir 1 setembre.
Teresa Margarida Redi, verge 7 marš.
Teresa de Jes˙s Jornet Ibars, verge 26 agost.
Teresa Couderc (Maria Victoria Couderc), verge 26 setembre.
Teresa de l'Infant Jes˙s, religiosa 1 octubre.
Teresa de Jes˙s, fundadora i doctora de l'EsglÚsia 15 octubre.
TermÓstodes, mÓrtir 21 desembre.
Tert˙lĚla, verge i mÓrtir 29 abril.
TertulĚliÓ, bisbe 27 abril.
TertulĚliÓ, prevere i mÓrtir 4 agost.
Tesaure, cardenal 12 setembre.
Tesifon, bisbe 15 maig.
Tespesi, mÓrtir 1 juny.
Tespesi, mÓrtir 20 novembre.
Tessal˛nica, mÓrtir 7 novembre.
Texta, mÓrtir 26 marš.
Teusetas, mÓrtir 13 marš.
Thais, penitent 8 octubre.
Tiberi, mÓrtir 10 novembre.
Tiburci, mÓrtir 14 abril.
Tiburci, mÓrtir 11 agost.
Tiburci, mÓrtir 9 setembre.
TiciÓ, bisbe 16 gener.
TiciÓ, bisbe 3 marš.
Ticˇ, bisbe 16 juny.
Tiernˇ, bisbe 28 setembre.
Tigrida, abadessa 22 novembre.
Tigides, bisbe 3 febrer.
Tigrius, prevere i mÓrtir 12 gener.
Timˇ, diaca i mÓrtir 19 abril.
Timolau, mÓrtir 24 marš.
Timoteu, bisbe i mÓrtir 26 gener i 9 maig.
Timoteu, mÓrtir 24 marš.
Timoteu, mÓrtir 6 abril.
Timoteu, mÓrtir 3 maig
Timoteu, mÓrtir 21 maig.
Timoteu, mÓrtir 22 maig.
Timoteu, bisbre i mÓrtir 10 juny.
Timoteu, mÓrtir 19 agost.
Timoteu, mÓrtir 22 agost.
Timoteu, mÓrtir 23 agost.
Timoteu, mÓrtir 8 setembre.
Timoteu, diaca i mÓrtir 19 desembre.
TintÓ: 3 gener.
TÝquic, mÓrtir 29 abril.
Tirani, bisbe i mÓrtir 20 febrer.
Tirs, confessor 24 gener.
Tirs, mÓrtir 28 gener.
Tirs, mÓrtir 31 gener.
Tirs, diaca i mÓrtir 24 setembre.
Titus, bisbe 26 gener.
Titus, mÓrtir 16 agost.
Tobies, mÓrtir 2 novembre.
Tolomeu, bisbe i mÓrtir 24 agost.
Tolomeu, mÓrtir 19 octubre.
Tolomeu, soldat i mÓrtir 20 desembre.
Tomaides, mÓrtir 14 abril.
TomÓs d'Aquino, confessor i doctor 28 gener.
TomÓs More, mÓrtir 22 juny.
TomÓs Garnet, sacerdot i mÓrtir 23 juny.
TomÓs, ap˛stol 3 juliol.
TomÓs, bisbe 25 agost.
TomÓs de Villanueva, bisbe 10 octubre.
TomÓs, monjo 18 novembre.
TomÓs Becket, bisbe i mÓrtir 29 desembre.
Torcuat, bisbe 15 maig.
Toribi, bisbe 23 marš.
Toribi de Mogrovejo, bisbe 23 marš.
Toribi, bisbe 16 abril.
Toribi de LiŔbana, bisbe 11 novembre.
Torpetes, mÓrtir 29 abril.
Totnanus, diaca i mÓrtir 8 juliol.
Tots Sants: 1 novembre.
TranquilĚlÝ, mÓrtir 6 i 29 juliol.
Transfiguraciˇ del Senyor 6 agost.
Traseas, bisbe i mÓrtir 5 octubre.
Trasˇ, mÓrtir 11 desembre.
Trifena, bisbe 10 novembre.
Trifenna., mÓrtir 31 gener.
Trifenna: 10 novembre.
TrifilĚli, bisbe 13 juny.
Trifina, mÓrtir 5 juliol.
Trifˇ, mÓrtir 4 gener.
Trifˇ, mÓrtir 3 juliol.
Trifˇ, mÓrtir 10 novembre.
Trif˛nia, verge 18 octubre.
Trifisa, verge 10 novembre.
Trinitat (SantÝssima: Capvuitada de Pentecosta)
Tripus, mÓrtir 10 juny.
Troadi, mÓrtir 28 desembre.
Tr˛fim, mÓrtir 11 marš.
Te˛fim, mÓrtir 18 marš.
Tr˛fim, mÓrtir 23 juliol.
Tr˛fim, mÓrtir 19 setembre.
Tr˛fim, bisbe 29 desembre.
TroiÓ, bisbe 30 novembre.
Tropeš, mÓrtir (=Torpet) 17 maig.
Trude, prevere 23 novembre.
Tudˇ, monjo 23 novembre.
Turiau, bisbe 13 juliol.
Tutˇ, (beat), abat 19 novembre.