Valdric, abat 22 juliol.
Valenci, mÓrtir 25 maig.
Valent, bisbe, mÓrtir 21 maig.
Valent, diaca i mÓrtir 1 juny.
Valent, bisbe 26 juliol.
ValentÝ, bisbe i mÓrtir 14 febrer.
ValentÝ, prevere i mÓrtir 14 febrer.
ValentÝ Barrio Ochoa (beat), mÓrtir 4 juliol.
ValentÝ, bisbe i mÓrtir 16 juliol.
ValentÝ, bisbe 29 octubre.
ValentÝ, prevere i mÓrtir 3 novembre.
ValentÝ, mÓrtir 11 novembre.
ValentÝ, mÓrtir 13 novembre.
ValentÝ, mÓrtir 16 desembre.
ValentiÓ, monjo 7 agost.
Valentina, verge i mÓrtir 25 juliol.
Valeri, bisbe 28 gener.
Valeri, bisbe 29 gener.
Valeri, mÓrtir 14 juny.
Valeti, mÓrtir 16 novembre.
ValŔria, mÓrtir 5 juny.
ValŔria, verge i mÓrtir 23 agost.
ValeriÓ, bisbe 18 gener.
ValeriÓ, mÓrtir 14 abril.
ValeriÓ, mÓrtir 23 agost.
ValeriÓ, mÓrtir 12 setembre.
ValeriÓ, mÓrtir 15 setembre.
ValeriÓ, mÓrtir 17 setembre.
ValeriÓ, bisbe 27 novembre
ValeriÓ, bisbe i confessor 28 novembre.
ValeriÓ, bisbe 15 desembre.
Valtrudis, abadessa 9 abril.
VandelÝ, abat 20 abril.
Vandril, abat 17 abril.
Vanessa: 1 novembre.
Varic, mÓrtir 15 novembre.
Varus, soldat i mÓrtir 19 octubre.
Veci, mÓrtir 2 juny.
Vedast, bisbe 6 febrer.
Vedruna = Joaquima de Vedruna
Velaric, abat 12 desembre.
Venanci = Venanš
Venanci, bisbe i mÓrtir 1 abril.
Venanci, mÓrtir 18 maig.
Venanci, abat 13 octubre.
Venceslau, mÓrtir 28 setembre.
Venerand, mÓrtir 14 novembre.
Veneranda, verge i mÓrtir 14 novembre.
Veneri, bisbe 4 maig.
Veneri, ermitÓ 13 setembre.
Ventura, mÓrtir 5 octubre.
Venust, mÓrtir 6 maig.
Venust, mÓrtir 22 maig.
VenustiÓ, mÓrtir 30 desembre.
Veranus, bisbe 19 octubre.
Veranus, bisbe 11 novembre.
Verdiana, verge 1 febrer.
Verecund, bisbe 22 octubre.
Veremon, abat 8 i 11 marš.
Veremon, monjo 26 octubre.
Verena, verge 1 setembre.
Verenbald, monjo 26 octubre.
VeriÓ, mÓrtir 9 agost.
Verediana, verge 1 febrer.
VerÝssim, mÓrtir 1 octubre.
Ver˛nis, mÓrtir 19 octubre.
Ver˛nica de Binasco, verge 13 gener.
Ver˛nica de Julianis 9 i 11 juliol.
Ver˛nica, verge 29 agost.
Verul, mÓrtir 21 febrer.
Verus, bisbe 1 agost.
Verus, bisbe 23 octubre.
Vestina, mÓrtir 17 juliol.
Vetius, mÓrtir 2 juny.
Veturi, mÓrtir 17 juliol.
ViÓtor, confessor 21 octubre i 2 setembre.
ViÓtor, bisbe 14 desembre.
Vicenš Maria Strambi, bisbe 1 gener.
Vicenš, levita i mÓrtir 22 gener.
Vicenš, diaca i mÓrtir 22 gener.
Vicenš Palloti, sacerdot 22 gener.
Vicenš, mÓrtir 27 gener.
Vicenš Ferrer, confessor 5 abril o dilluns desprÚs del segon
diumenge de Pasqua.
Vicenš, confessor 19 abril.
Vicenš, mÓrtir 20 abril.
Vicenš, mÓrtir 24 maig.
Vicenš, prevere 24 maig.
Vicenš, levita i mÓrtir 9 juny.
Vicenš, mÓrtir 24 juliol.
Vicenš, sotsdiaca i mÓrtir 6 agost.
Vicenš, mÓrtir 25 agost.
Vicenš, mÓrtir 1 setembre.
Vicenš, abat i mÓrtir 11 setembre.
Vicenš de PaŘl, prevere 27 setembre.
Vicenš, mÓrtir 27 octubre.
Vicenš Grossi, sacerdot 8 novembre.
Vicenš Romano, sacerdot (beat) 20 desmebre.
Vicenta M¬. L˛pez i Vicu˝a, fundadora 25 maig.
VÝctor, mÓrtir 22 gener.
VÝctor, mÓrtir 31 gener.
VÝctor, mÓrtir 25 febrer.
VÝctor, ermitÓ 26 febrer.
VÝctor, mÓrtir 6 marš.
VÝctor, mÓrtir 10 marš.
V┤ctor, mÓrtir 20 marš.
VÝctor, mÓrtir 30 marš.
V┤ctor, mÓrtir 1 abril.
VÝctor, bisbe 2 abril.
VÝctor, mÓrtir 12 abril.
VÝctor, mÓrtir 20 abril.
VÝctor, mÓrtir 8 maig.
VÝctor, mÓrtir 14 maig.
VÝctor, mÓrtir 17 maig.
VÝctor, soldat i mÓrtir 21 juliol.
VÝctor, mÓrtir 24 juliol.
VÝctor I, papa i mÓrtir 28 juliol.
VÝctor, bisbe 23 agost.
VÝctor, bisbe i mÓrtir 10 setembre.
VÝctor, mÓrtir 10 setembre.
VÝctor, mÓrtir 14 setembre.
VÝctor III, papa 16 setembre.
VÝctor, mÓrtir 22 setembre.
VÝctor, mÓrtir 30 setembre.
VÝctor, mÓrtir 10 octubre.
VÝctor, mÓrtir 17 octubre.
VÝctor, mÓrtir 2 novembre.
VÝctor, mÓrtir 13 novembre.
VÝctor, mÓrtir 3 desembre.
VÝctor, mÓrtir 15 desembre.
VÝctor, mÓrtir 18 desembre.
VÝctor, mÓrtir 28 desembre.
VÝctor, mÓrtir 29 desembre.
VictorÝ, mÓrtir 25 febrer.
VictorÝ, mÓrtir 6 marš.
VictorÝ, mÓrtir 29 marš.
VictorÝ, mÓrtir 15 abril.
VictorÝ, mÓrtir 15 maig.
VictorÝ, confessor 8 juny.
VictorÝ, mÓrtir 7 juliol.
VictorÝ, bisbe i mÓrtir 5 setembre.
VictorÝ, mÓrtir 5 octubre.
VictorÝ, bisbe i mÓrtir 2 novembre.
VictorÝ, mÓrtir 8 novembre.
VictorÝ, mÓrtir 11 novembre.
VictorÝ, mÓrtir 2 desembre.
VictorÝ, mÓrtir 18 desembre.
Victori, mÓrtir 21 maig.
Victori, bisbe 1 setembre.
Victori, mÓrtir 30 octubre.
Vict˛ria, mÓrtir 17 novembre.
Vict˛ria, mÓrtir 23 desembre.
VictoriÓ, mÓrtir 23 marš.
VictoriÓ, mÓrtir 16 maig.
VictoriÓ, mÓrtir 26 agost.
Vict˛ric, mÓrtir 24 febrer.
Vict˛ric, mÓrtir 11 desembre.
Victorina, verge 19 setembre.
Victrici, bisbe 7 agost.
Victur, mÓrtir 18 desembre.
Vidal, mÓrtir 9 gener.
Vidal, mÓrtir 14 febrer.
Vidal, mÓrtir 21 abril.
Vidal, mÓrtir 28 abril.
Vidal, bisbe i mÓrtir 26 juny.
Vidal, mÓrtir 2 juliol.
Vidal, mÓrtir 10 juliol.
Vidal. mÓrtir 29 agost i 1 setembre.
Vidal, mÓrtir 22 setembre.
Vidal, mÓrtir 3 novembre.
Vidal, mÓrtir 4 novembre.
Vigil, bisbe i mÓrtir 26 setembre.
Vigor, bisbe 1 novembre.
Vilana de Bottis (beata), vÝdua 28 febrer.
VendimiÓ, bisbe i mÓrtir 2 maig.
Vindoni: 1 setembre.
Vinebald, abat 6 abril.
Vintila: 23 desembre.
Violant (beat), abat 28 febrer.
Violant (beata), verge 28 desembre.
Violeta, verge i mÓrtir 3 maig.
Virgili, bisbe 6 marš.
Virgili, bisbe 27 novembre.
VirgÝnia, vÝdua 2 maig.
VirgÝnia, verge i mÓrtir 14 agost.
Viridiana (beata), verge 13 febrer.
Visia, verge i mÓrtir 12 abril.
Vit, mÓrtir 15 juny.
VitaliÓ, papa 27 gener.
VitaliÓ, bisbe 16 juliol.
VitÓlic, mÓrtir 4 setembre.
Vitˇ, bisbe 9 novembre.
Vivald, ermitÓ 2 maig.
Vivalda (beata), verge 11 maig.
Vivenci, confessor 13 gener.
Vivenciol, bisbe 12 juliol.
ViviÓ, bisbe 28 agost.
Vivina, abadessa 17 desembre.
Vladimir (=Wladimir) 15 juliol.
VolusiÓ, bisbe 18 gener.
Vulmar, abat 29 juliol.
VulpiÓ, mÓrtir 3 abril.